VÄLKOMMEN TILL BRF ORION I HÄGERNEHOLM

VIKTIG INFORMATION TILL BOENDE, REPARATÖRER OCH LEVERANTÖRER TILL FÖRENINGEN

För arbeten som skall utföras inom föreningens fastighet och som inte löper under av styrelsen registrerat och godkänt avtal, gäller auktorisering av styrelsen innan arbete påbörjas.

Endast uppdrag, reparationer, mm, med referensnummer utfärdat av föreningens styrelse accepteras. Fakturor som skickas till föreningen utan godkänt referensnummer accepteras ej där utfärdaren av fakturan kan komma att debiteras en undersöknings- eller hanteringskostnad. Arbeten, reparationer och liknande får ej beställas av boende i föreningen. För ansökan om att få åtgärd utförd, använd nedan kontakt formulär.

Hör av dig till oss…

Har du frågor eller vill ta upp något med styrelsen så skall du använda kontaktformuläret.
Välj ärende ur listan för att direkt bli kopplad till rätt person / tjänst.