Styrelsen

Ebba Hessling – Ordförande

Irene Woxeryd – Ledamot

Lilian Kings – Ledamot

Alexander Persson – Ledamot

Erik Stark – Ledamot

Joel Björk – Ledamot

styrelsen@orionbrf.se

Intresserad av att sitta i styrelsen? Tveka inte att kontakta valberedningen!