Renovering

Funderar du på att renovera din lägenhet? Kolla alltid med bostadsrättföreningen och dess stadgar innan du börjar fixa!

Som bostadsrättägare kan man säga att du lite förenklat har ett underhållsansvar för din lägenhets inre, medan bostadsrättsföreningen ansvarar för det yttre. Var gränsen mellan lägenhetens yttre och inre går är inte alltid helt lätt att säga då bostadsrättslagen ger visst utrymme för tolkningar. Den allmänna rekommendationen är därför att alltid stämma av med styrelsen och dess stadgar innan du sätter igång.

Du är skyldig att ta kontakt med styrelsen för renoveringar som inbegriper våtrum, kök, bärande konstruktion och andra väsentliga förändringar av lägenheten.

Det är också viktigt att allt renoveringsarbete görs fackmannamässigt. Anlita därför alltid behörig arbetskraft.

Ansökan för renovering finns att hämta här.

Ifylld ansökan mailas till info@bblick.se eller postas till:
Bredablick Förvaltning
Box 6083
102 32 Stockholm