Vattenförbrukning

Vattenförbrukningen mäts enskilt för respektive lägenhet. Varje lägenhetsinnehavare debiteras för dennes faktiska förbrukning.

Föreningen har en webbtjänst som heter ”Min energi” där förbrukningen för respektive lägenhet redovisas. Om du som boende är intresserad av att få dina inloggningsuppgifter till denna tjänst – använd kontaktformuläret.

Inloggningsuppgifter skickas bara ut till den som står som ägare för lägenheten.