Stadgar

Här kan du ladda ner föreningens nuvarande stadgar.

Stadgar

Här kan du ladda ner förslaget till de nya stadgarna. Det som är grönmarkerat har godkänts vid extrastämman 2/10. Det som är gulmarkerat är förslag till nya ändringar.

Förslag till nya stadgar