Stadgar

Här kan du ladda ner föreningens nuvarande stadgar.

Stadgar

Förslaget till nya stadgar finns att ladda ner här.
Det som är grönmarkerat röstades igenom en första gång på den ordinarie stämman 27/5-20. Dessa ändringar måste röstas igenom ännu en gång för att gå igenom.
Det finns i övrigt inga ytterligare ändringar att ta ställning till.