ANDRAHANDSUTHYRNING

För att hyra ut din lägenhet i andrahand måste du ha tillstånd för detta från styrelsen. Tillstånd får du genom att skicka in en ansökan där du bl.a. anger vilket skäl du har till att hyra ut din lägenhet.

Exempel på giltiga skäl är:

  • arbete/studier/vård av anhörig på annan ort till vilken man inte kan pendla
  • sjukdom
  • uthyrning till egna barn eller närstående
  • provboende i samboförhållande

Viktigt! För att andrahandsuthyrningar skall kunna värderas för godkännande av styrelsen, måste både innehavaren av lägenheten och den / de som skall hyra i andra hand vara kända / inskrivna i ansökan.

Uthyrningar godkänns generellt om 12 månader i taget, därefter måste en ny ansökan skickas in.

Det tas ut en avgift för andrahandsuthyrning på 10% av prisbasbelopp per år. 

Ansökan för andrahandsuthyrning finns att hämta här.

Hyresgästen måste även skriva på att den läst igenom föreningens ordningsregler,

Blankett för detta finns att hämta här.

Ifylld ansökan samt ordningsregler mailas till info@bblick.se eller postas till:

Bredablick Förvaltning
Box 6083
102 32 Stockholm