Andrahandsuthyrning

För att hyra ut din lägenhet i andrahand måste du ha tillstånd för detta från styrelsen. Tillstånd får du genom att skicka in en ansökan där du bl.a. anger vilket skäl du har till att hyra ut din lägenhet.

Exempel på giltiga skäl är:

  • arbete/studier/vård av anhörig på annan ort till vilken man inte kan pendla
  • sjukdom
  • uthyrning till egna barn eller närstående
  • provboende i samboförhållande

Uthyrningar godkänns generellt om 12 månader i taget, därefter måste en ny ansökan skickas in.

Det tas ut en avgift för andrahandsuthyrning på 10% av prisbasbelopp per år. 

Ansökan för andrahandsuthyrning finns att hämta här. Ifylld ansökan mailas till info@bblick.se eller postas till:
Bredablick Förvaltning
Box 6083
102 32 Stockholm