Ordningsregler

Grattis, du har blivit medlem i en bostadsrättförening! Det betyder att du och de andra medlemmarna i föreningen äger huset tillsammans.

Tänk därför på att vara rädd om och vårda både din egen lägenhet och husets gemensamma utrymmen. Kostnader för underhåll och reparationer betalas av alla medlemmar gemensamt. Följ reglerna nedan, så kommer alla i huset att trivas!

Håll dina uppgifter uppdaterade hos föreningen

För att kommunikation skall ske så smidigt som möjligt är det viktigt att du uppdaterar dina uppgifter hos föreningen om dessa ändras eller du flyttar från föreningen. Enklas gör du det på vårt kontaktformulär du finner på www.orionbrf.se/kontakt

Behöver du hjälp med detta eller vill komma i kontakt med styrelsen så använd även då samma formulär.

Vad händer om reglerna inte följs?

Om reglerna inte följs kan styrelsen i allvarligare fall ifrågasätta om den boende ska få bo kvar. Styrelsen måste då först rikta en skriftlig uppmaning till den som bryter mot reglerna att följa dessa. Om den boende trots flera uppmaningar inte följer reglerna kan det bli fråga om att behöva flytta ut.

Föremål i gemensamma utrymmen

Det är förbjudet att ställa sopor och privata föremål i trapphus, entréer, eller andra gemensamma utrymmen. Föremål som påträffas kommer att forslas bort till återvinning och kostnaden för detta kan komma att belastas den boende. Rum specifikt avsedda för förvaring av cyklar, barnvagnar och rullstolar finns i huset. Det är ur brandskyddssynpunkt och även av skötselmässiga skäl viktigt att denna regel följs.

Störande ljud och musik

Visa hänsyn till dina grannar så att de inte störs av ljud från din lägenhet. Störande ljud, från t.ex. hög musik etc., skall undvikas mellan kl 22:00-07:00. Använd heller inte tvättmaskin eller torktumlare mellan dessa tider. Högre ljud, från t.ex. sågning eller borrning etc., är endast tillåtet mellan 08:00-18:00 vardagar och 10:00-16:00 lördagar och helgdagar.

Sopor

För allas trivsel och för att hålla god ekonomi i föreningen, sortera dina sopor enligt anvisningarna i husets miljörum. Större grovsopor som t.ex. möbler, emballage och elektriska artiklar får inte lämnas i miljörummet utan måste slängas på en återvinningscentral.

Grillning

Det är förbjudet att använda grillar på balkongerna.

Rökning

Det är förbjudet att röka i samtliga gemensamma utrymmen inom fastigheten. Undvik även att röka på balkongerna då ventilationssystemet i fastigheten tar in friskluft från varje enskild balkong och rökning kan tas in hos era grannar via deras friskluftsintag.