Brandskydd

Här finns föreningens brandskyddsdokumentation att ladda ner. Alla lägenhetsinnehavare rekommenderas att läsa den.

De viktigaste punkterna från dokumentationen:

  • Det är lägenhetsinnehavarens ansvar att säkerställa brandvarnarens funktion.
  • Det är förbjudet att förvara föremål såsom barnvagnar, mattor och dylikt i korridorer och trapphus. Detta för att trapphus och korridorer utgör utrymningsvägar.
  • Grillning: Det är förbjudet att använda grillar på balkongerna.

Information för brandskydd i hemmet från MSB