Försäkring, Fel i fastigheten och Garantiärenden

Samtliga åtgärder och reparationer som berör fastighetens allmänna utrymmen skall godkännas av styrelsen innan åtgärd. Är du ett serviceföretag eller reparatör skall du ha en auktorisation INNAN ev. reparation påbörjas. Föreningen betalar inte fakturor utan en av styrelsen utfärdad auktorisation.

Läs noga vad som gäller försäkring och skador genom att ladda hem nedan information, innan du kontaktar en reparatör eller anmäler en skada eller fel

Bostadsrätternas Fastighetsförsäkring produktblad

Brf Orion i Hagerneholm 51-8978-20221130_012514

Gemensamt Bostadsrättstillägg 2021-Kort

Gemensamt Bostadsrättstillägg broschyr

Trapphusinfo – ansvar för lägenhetsinnehavaren

Om fel uppstår på installerade produkter i lägenheten

Om din diskmaskin, tvättmaskin eller annan vitvara gått sönder, som ursprungligen monterades / installerades i din lägenhet, skall du kontakta fabrikanten (Electrolux Service) och ange modellbeteckning samt serienummer på maskinen (står på en liten lapp, troligtvis på baksidan av maskinen). Följ de instruktioner de ger dig och beskriv felet i detalj.

Garantitiden för samtliga installerade vitvaror som ursprungligen monterades i fastigheten var 2 år från installation, vilket innebär att den löpt ut för samtliga ursprungligt installerade produkter. Har du köpt lägenheten av en tidigare innehavare som installerat egna produkter, hör med denne om ev. produktgaranti.

Då garantitiden löpt ut, kontakta ditt försäkringsbolag för din egen tecknade hemförsäkring och hör med dem om hur du skall göra. I vissa fall täcks felet av föreningens försäkring och den tilläggsförsäkring vi har för vår allmänna försäkring, men du måste själv stå för avgiften för självrisken.

Om fel upptäcks i fastigheten som rör allmänna utrymmen eller din lägenhet

Om du upptäcker fel eller att något är trasigt i fastighetens allmänna utrymmen eller i din egen lägenhet skall du göra en anmälan via vårt kontakt formulär på första sidan. Välj då ärende ”Jag Har Ett Tekniskt Problem i Min Bostad” och fyll i övriga uppgifter i formuläret. Beskriv problemet i detalj och bifoga även en bild om du har möjlighet. Informationen går då direkt till vår förvaltare och de kommer att kontakta dig för vidare hantering. Notera att fel som uppstår i din lägenhet är i de flesta fall ditt eget ansvar.

Direkt till kontaktformuläret