INFORMATIONSTAVLAN – PASSERKODER UPPHÖR 2022-06-01

TÄNK PÅ ATT HÄMTA UT DINA LÅSTAGGAR OM DU INTE REDAN GJORT DETTA
FRÅN OCH MED 2022-06-01 MÅSTE DU ANVÄNDA LÅSTAGG FÖR ATT ÖPPNA ENTRÉDÖRRARNA TILL FASTIGHETEN