Ordningsregler – Garage

Garage- och parkeringsplatser ska endast används som uppställningsplats för motorfordon som personbil och MC. Platsen ska inte användas som uppställningsplats för husvagnar, husbilar eller cyklar. Endast ett fordon per plats är tillåtet.

Det är inte tillåtet att använda garage- och parkeringsplatser som förråd, verkstad eller uppställningsplats åt trasiga bilar som inte används. Däckbyte är dock tillåtet.

För att minska risken för brand och inbrott/stöld får inga lösa föremål, inklusive däck, förvaras i själva garaget. Förvaras saker otillåtet i garaget kommer de att avlägsnas, förvaras och sedan slängas av föreningen. Föreningens kostnader för detta kan komma att debiteras. 

Parkera inte din bil på annan plats än den du tilldelats och parkera inom markeringarna så att även grannen kommer i och ur sin bil. Respektera att parkeringsförbud gäller i hela garaget utom på markerade p-platser.

Stanna till dess att garageporten är helt stängd. Detta gäller både vid in- och utpassering. Felanmäl alltid dörrar och portar som krånglar.

Det råder rökförbud  i garaget samt förbud att medföra eld/tända eld. Det är även förbjudet att ladda batterier och att använda bensin-/dieselvärmare i garaget då det utgör en brandfara.

Släpp inte in obehöriga i garaget. Genom att vara vaksam vid in- och utpassering minskas risken för ovälkomna besök och stölder.

Bedriv inte yrkesmässig verksamhet i garaget, på föreningens vägar eller övriga parkeringsytor.

Brott mot garagets ordningsregler kan medföra uppsägning från din garageplats.

Bil på väg in har förkörsrätt! (Orsak: Trafikfara att backa ut på gatan!)

Tomgångskörning är förbjuden.

Ersättning föreningen INTE är ersättningsskyldig för: 

  • Intrång eller men i nyttjanderätten. Sedvanligt fastighetsunderhåll (reparationer m.m).
  • Tillfälligt avbrott för underhåll av ledningar för vatten, avlopp, värme, elektricitet (inklusive centralantenn) eller låssystem. 
  • Skada eller stöld av hyresgästens fordon som tillkommit genom brand, åverkan eller annan orsak som föreningen/hyresvärden inte råder över. Om skadan bevisligen vållats av hyresvärden eller dennes personal kan ersättning utgå.

Andrahandsuthyrning:

Grunder som behövs för att få hyra ut i andrahand är:

  • Kontrakt för andrahandsuthyrning till styrelsen, så att vi ska kunna få kontakt med hyresgästen ifall det skulle behövas osv
  • Alla andrahandsuthyrningar kommer att godkännas. En avgift på 10% av prisbasbelopp tillkommer.
  • Samtliga regler gäller även för hyresgästen

Återköp av garageplats:

Föreningen köper tillbaka garageplatser för att i egen regi hyra ut dem till medlemmarna. Är du intresserad av att sälja tillbaka din garageplats? Kontakta styrelsen via föreningens kontaktformulär www.orionbrf.se/kontakt för ett återköpserbjudande!